Đánh giá
Sơ lược

Terazaki Kaoru đang chuẩn bị gặp một người bạn trong trò chơi online, Nanami. Nhưng Nanami lại không biết Terazaki là một thằng con trai ở ngoài đời.

Xem thêm

Các chương

Please Register or Login to comment!

      Truyện cùng nhóm dịch