Đánh giá
Sơ lược

“Đây là một cuộc hôn nhân mang tính hình thức để bảo vệ em và giúp em trả thù.” Melvin, tiểu thư quý giá của dinh thự Neus. Một đêm nọ, anh trai cô bị sát hại bởi cuộc nổi loạn của chú cô và cô cũng rơi vào tình thế nguy hiểm. Khoảnh khắc cuối cùng, khi cô quyết định từ bỏ tất cả. Sự cứu rỗi đời cô xuất hiện. “Nếu ngươi giết vị hôn thê của ta. Thì dinh thự Neus này nên chuẩn bị cho chiến tranh đi là vừa” Cuộc hôn nhân xa lạ với lãnh chúa của Blair- Felix. Người đã cứu cô bằng cách đưa ra một hôn ước giả.

Xem thêm

Các chương

Please Register or Login to comment!

      Truyện cùng nhóm dịch