Đánh giá
Sơ lược

"Mỗi người đều có công bằng 8 ô kĩ năng. Có những kĩ năng chỉ chiếm 1 ô như [Cường hoá Vật Lí]. Nhưng có những kĩ năng hiếm hơn chiếm đến 3-4 ô kĩ năng, hay thậm chí nó chiếm cả 8." Đó là lời ông Hinga dạy tôi ở trong mỏ ngọc, nơi các ngọc kĩ năng được khai thác. Nhưng nô lệ chúng tôi không thể có được kỉ năng bởi Khế ước ma thuật. Vậy nên, Nô Lệ thì không có tương lai. Vào ngày định mệnh ấy, người quý tộc sở hữu khu mỏ này, đúng vậy, "chủ nhân" của chúng tôi đã đến thăm khu mỏ. Một trận động đất xảy ra, trần hầm sập xuống, đá rơi trúng đầu người quý tộc. Rồi ông ta đã chết, Khế ước ma thuật biến mất. Những nô lệ thông minh chạy ngay đến chỗ nhà kho cất trữ ngọc kĩ năng. Họ hấp thụ những viên ngọc hiếm, và dùng khả năng mới có được ấy đánh bại lính canh và thoát khỏi khu mỏ. Đó là một cuộc bạo loạn. Đã quá trễ để lấy viên ngọc kĩ năng nào. "Hết rồi. Mình sẽ bị bắt trở lại làm nô lệ.". Tôi đã nghĩ vậy. Tại sao? Vì tôi là một "kẻ chuyển sinh". Tôi có nhiều hơn người khác 8 ô kĩ năng, tổng cộng là 16 ô. Khu mỏ bị bao vây và chỉ còn một lối thoát. Một kĩ năng bí ẩn [World Ruler](Sâm la vạn tượng) xuất hiện trên tay tôi.

Xem thêm
Please Register or Login to comment!

      Truyện cùng nhóm dịch