Đánh giá
Sơ lược

Ryugasaki-san trong lớp tôi là một người thằn lằn, và như vậy cô ấy sẽ lột da nhiều lần trong năm. Có vẻ như thời gian như vậy đã đến, và sớm hơn tôi mong đợi.

Xem thêm

Các chương

Please Register or Login to comment!

      Truyện cùng nhóm dịch